Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności naszej Spółki, czyli zasady jakimi kierujemy się podczas różnych procesów realizowanych przez nas, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
Polityka Prywatności zawiera zapisy dotyczące obowiązku informacyjnego, który zgodnie z aktualnymi regulacjami, jesteśmy zobowiązani względem Państwa spełnić.

 Polityka Prywatności

WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia informacje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem www.elbesthotels.pl, zwanego dalej „Serwisem” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej „RODO”) w Elbest sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. 1 Maja 63.
3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@elbest.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.
5. Zawartość stron Serwisów stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
6. Serwisy internetowe mają charakter informacyjny. Elbest sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
7. Administrator oświadcza, że strony Serwisów są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron www Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronach Serwisów.

CEL ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą –kontakt poprzez formularz kontaktowy oraz czat dostępny na stronie Serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisów www Administratora komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO DOSTĘPU
1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH
1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

ZABEZPIECZENIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIE DECYZJI
Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 *przygotowane w oparciu o materiał ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl .

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES - pobierz.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję